Opdrachten

CMC werkt voor professionele organisaties in de zorg, het onderwijs en de zakelijke dienstverlening.


Waarom CMC Haarlem? 
Opdrachtgevers aan het woord:

Je maakt af waar je aan begint
“CMC is consistent. Afmaken waar je aan begint, dat is hun motto. We zijn al drie jaar met elkaar op weg. Elk jaar wordt opnieuw gekeken: wat wilden we nu eigenlijk, waar zitten we en waar gaan we naartoe? We hebben CMC ingeschakeld toen onze faculteit aan een veranderingstraject begon. CMC is daar op drie niveaus bij betrokken geweest. Bij de start: hoe zet je de zaak in beweging? Vervolgens bij de uitvoering en tot slot bij de afronding: hoe zorg je dat je bij de les blijft? CMC heeft dit op voorbeeldige wijze gedaan. Ze zijn sterk in het begeleiden van sessies maar ook in coaching. De managers en teams hebben bovendien veel gehad aan de Birkmantest.”

Jan Welmers, Hogeschool Utrecht


Goede kijk op veranderen
“CMC heeft een goede kijk op veranderingen. Het lukt ze om een verandering zo te implementeren dat de mensen willen blijven veranderen. Dat doen ze door veiligheid te creëren en tegelijk mensen direct aan te spreken. Hun aanpak stelt het leiderschap en ‘zo zijn onze manieren’ centraal. Het is niet de makkelijkste weg maar het zorgt ervoor dat een verandering echt wordt doorgezet. Wij hebben CMC ingeschakeld voor een management developmenttraject, voor het begeleiden van een fusieproces tussen twee grote mbo-instellingen en recent voor het op gang brengen van een samenwerkingsrelatie tussen verschillende faculteitsdirecteuren. Een heel leuk instrument van CMC vind ik de round table. Dan zetten ze vijf interessante mensen om de tafel die allemaal een casus inbrengen. Zo krijg je gratis vijf adviezen waar je echt iets aan hebt.”

Karel van Rosmalen, voorzitter college van bestuur Hogeschool Zuyd

In organisaties is veel verborgen hartstocht. In organisaties is veel verborgen hartstocht.