Diensten

VERANDERMANAGEMENT EN ORGANISATIE-ONTWIKKELING
Eigenlijk gaat verandermanagement over organisatie- en managementontwikkeling. Het gaat ook over de visie op mens en organisatie. Geloof je in een planning & control cyclus of in de PDLA cyclus. De eerste is een top-down benadering, de tweede een meer bottum-up. Samen met u analyseren wij in welke fase van organisatie- en managementontwikkeling uw organisatie zich bevindt. Verandermanagement is een integraal proces, waarbij zowel missie, doelen, strategie, structur, mensen, cultuur en leiderschap op elkaar worden afgestemd. Door middel van collectieve ambitie conferenties wordt uw organisatie toekomstbestendig gemaakt (zie artikel 9+ organisatie).

FUSIEBEGELEIDING
CMC Haarlem begeleidt fusies in opdracht van de fusiepartners. Samen met u bepalen wij de kansen, doelen en opbrengsten. Wij maken een plan van aanpak, begeleiden het hele proces en werken met u samen tot de fusie naar tevredenheid is voltooid. Dat wil zeggen: tot de verwachte meerwaarde is bereikt. Inmiddels hebben wij c.a. 35 fusies in onderwijs, zorg en zakelijke dienstverlening mogen begeleiden.

TOEZICHT EN BESTUUR
In de praktijk blijkt dat - ondanks nieuwe 'corporate governance' regels de relatie tussen bestuur en toezicht problematisch blijft. Wij adviseren en begeleiden toezichthouders en bestuurders in het gezamenlijk ontwikkelen van een taal en visie.

TOPCOACHING
CMC Haarlem biedt coaching aan aan bestuurders en managers. Heeft u behoefte om de stand van zaken door te nemen en in de spiegel te kijken? Wij nodigen u uit om met één van onze adviseurs van gedachte te wisselen. Bij topcoaching maken wij gebruik van de Birkman-methode. Deze methode geeft snel inzicht in uw eigen gedrag en de effectiviteit daarvan.

INTERIM VERANDERMANAGEMENT
CMC Haarlem beschikt over een omvangrijke pool van bestuurders en managers die tijdelijke taken met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden kunnen uitvoeren. Wij hebben geen bestuurders en managers die op de winkel komen passen.

PROJECTMANAGEMENT
U werkt met projecten maar bent ontevreden over de opbrengsten of over de manier waarop die projecten worden geleid? CMC Haarlem biedt projectmanagement in de meest brede zin van het woord. Van het doorlichten en opnieuw organiseren van uw projecten tot het maken van projectplannen en het evalueren van de uitkomsten.

ORGANISATIEADVIES
Wilt u weten hoe u kunt groeien? Hoe u in uw complexe organisatie het ‘eigenaarschap’ beter belegd krijgt? Wilt u weten welke overlegvormen tot het gewenste resultaat leiden? Vraagt u zich af hoe u marktgerichtheid en ondernemerschap kunt vergroten? Tal van vragen kunnen aanleiding zijn om CMC Haarlem in te schakelen voor organisatieadvies. Wij maken altijd eerst een analyse en komen vervolgens met een helder adviesplan. Een goede analyse en diagnose zijn immers de helft van het werk.

COCREATIE LERENDE ORGANISATIE
De trend blijft de komende decennia om een lerende organisatie te realiseren. Lerende organisaties dienen drie doelen:

  1. MIS wordt LIS: management informatie wordt leer informatie (zonder feedback wordt er niet geleerd) 
  2. Leren het verborgen talent van de mensen maximaal te ontwikkelen en in kaart te brengen via learning academies, assessments en hipo programma's.
  3. Employee branding mogelijk maken. Ultiem betekent dit dat u een aantrekkelijke werkgever bent door bij te dragen aan betekenisgeving van mensen. Mensen willen bij uw organisatie blijven doordat de organisatie in kruisbestuivingstermen maakt dat hun persoonlijke ontwikkeling gelinkt is aan hun persoonlijke ontwikkeling en betekenisgeving.

HIGH POTENTIALS & TALENTONTWIKKELING
Programma over Authenticiteit

Een (zeil)tocht die stimuleert tot reflectie op de loopbaankoers van de deelnemers. Het doel van deze (zeil)tocht is om in een kleine groep gezamenlijk inzicht te krijgen in de factoren die voor de deelnemers zelf bepalend zijn bij het vinden van een loopbaankoers die is verankerd is in een helder toekomstbeeld. 
De (zeil)tocht is bestemd voor deelnemers die op dit moment carrièrekeuzen willen maken, affiniteit met het thema hebben, ervaringen willen delen, op zoek willen gaan naar essentiële bouwstenen die een loopbaan(keuze) inspirerend en vervullend maken.

WERVING & SELECTIE

U bent op zoek naar een topmanager of bestuurder? CMC helpt u om de beste kandidaat in huis te halen. Wij doen de werving en selectie uitsluitend in de sectoren waar wij adviseren. Het mes snijdt hierdoor aan twee kanten.

Het volgende modulair opgezet traject kunnen wij u aanbieden:

  1. Het wenselijkst, en in de praktijk meest succesvol, is als wij als adviseur reeds in de organisatie aanwezig zijn.
  2. Op basis van uw meerjarenplan en gesprekken met diverse relevante personen in uw organisatie stellen wij een profiel op van de gevraagde functie.
  3. We zoeken voor u in onze CMC Match&Moment file, we plaatsen een advertentie of we benaderen gericht kandidaten.
  4. De competenties en ambitie van kandidaten worden onderzocht in gesprek met onze adviseurs, branchedeskundigen en eventueel betrokkenen uit uw eigen organisatie.
  5. De selectiegesprekken in uw organisatie worden door ons ondersteund en voorbereid, zodat alle omstandigheden aanwezig zijn om slagvaardig te handelen en uw keuze te maken.
  6. Na de aanstelling begeleiden wij de overgang naar de nieuwe functie door middel van een aantal coachingsgesprekken, zodat de nieuwe bestuurder een goede start maakt.
Hoge ambitie is de motor van veranderen en leren. Hoge ambitie is de motor van veranderen en leren.